Obsah

Blízké okolí a tipy na výlet

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

 

 

 • Památky v okolí
  Třebel
  2003 © Václav Hodek, www.hrady.cz
  Třebel (6 km)
  torzo hradu
  Zbytky hradu při barokní sýpce. Hrad založen v pol. 13. st. pány ze Svojšína. Po r. 1450 hrad přestavěn a rozšířen Švamberky. R. 1647 pobořen v bojích se Švédy. Po r. 1648 na rozkaz Ferdinanda III. zbořen, aby nemohl sloužit při odboji proti císaři.
   
  , www.hrady.cz
  Volfštejn (8.1 km)
  zřícenina hradu
  Zřícenina hradu. Zal. v 1. pol. 13. stol. R. 1316 maj. Beneda z Volfštejna. V drž. pánů jeho rodu do r. 1460, kdy získali soused. hrad Třebel. Volfštejn ztratil význam a zanikl r. 1470 za bojů Zelenohorské jednoty s vojsky krále Jiřího z Poděbrad.
   
  Čelo zámku
  © Martin Kabeláč, 09/2008, www.hrady.cz
  Ošelín (9 km)
  zámek
  Barokní jednopatrový zámek postavený v r. 1786 Františkem Jáchymem ze Širntyngu, který vznikl přestavbou původní tvrze doložené v r. 1497 za Jana Lejtolta z Ebrnic. Po r. 1925 začal zámeček sloužit pro školské účely. Dnes je opuštěny a nevyužívaný.
   
  Jádro hrádku
  © Peprník 06/02/2005, www.hrady.cz
  Šontál, Krásné Údolí, Schönthal (10.7 km)
  zřícenina hradu
  Terénní zbytky zaniklého hradu. První zmínka r. 1379, další zpráva až r. 1461 Jana ze Šontálu, záhy na to hrad zpustl a v roce 1544 se hovoří pouze o pusté vsi Šontálu.
   
  © Luděk Pitter 04/2007, www.hrady.cz
  Berchembogen (11.2 km)
  zámek
  Dvoupatrový lovecký zámek členitého půdorysu v pseudogotickém stylu s ozdobným balkonem, nárožními rizality a arkýři dal vystavět v 2. pol. 19. st. Jan Arnošt Berchem-Haimhauser pro občasné lovecké výpravy. Po r. 1945 patřil státu, poté lesní správě.
   
  Zámecká věž
  2003 ©, www.hrady.cz
  Bor u Tachova (12.3 km)
  zámek
  Zámek z gotického vodního hradu ze 13. st., ze kterého zůstaly zbytky válcové věže. Zahrnuje slohová období od středověku do 19. st. V období romantismu pseudogoticky přestavěn. Vlastnili jej páni z Boru, von Götzen a Löwensteinové (do r. 1945).
   
  Svojšín
  2003 © Václav Hodek, www.hrady.cz
  Svojšín (12.6 km)
  zámek
  Zámek byl postaven v r. 1723 hrabětem J.V. Příchovským. Poté ho v dražbě získal rytíř J. Bigatto z Chebu. Nemaje dědice odkazuje ho královskému komorníkovi a generálporučíkovi K.A. Junckerovi, ten si přidal k rodinnému jménu přídomek "Bigatto".
   
  Pohled na hrad a kostel od severu
  © 2002 Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
  Švamberk, Krasíkov (14.1 km)
  zřícenina hradu
  Hrad Krasíkov založen kolem 13. stol. Prvním držitelem Jiří ze Skviřína purkrabí z Přimdy. R. 1644 hrad zcela vyhořel.1647 byl obsazen švédským gen. Wranglem. Po vymření rodu Švamberků přešlo dědictví na Krištofa z Heissensteina.
   
  Průčelí zámku
  2003 © Václav Hodek, www.hrady.cz
  Cebiv (16.1 km)
  zámek
  Zámek byl původně tvrzí z r. 1543. V roce 1657 tvrz vyhořela a zůstala pustá. V r. 1712 ji koupili Löwensteinové a přestavěli ji v pozdně renesančním stylu na zámek čtvercového půdorysu. Později prošel ještě rozsáhlou barokní přestavbou.
   
  © Vojtěch Polanský 8/2005, www.hrady.cz
  Přimda (16.8 km)
  zřícenina hradu
  Zřícenina hradu, dle Kosmy vyb. r. 1121 Němci (asi Děpold II. z Vohburku) na našem území. Knížetem Vladislavem obležen a dobyt. R. 1427 dobyt husity. V 15. a 16. stol. často zastavován. V 16. stol. stav. úpravy za pánů ze Švamberka. Postupně zpustl.
   
  Klášter Teplá - Letecký snímek
  © Radovan Smokoň 09/2006, www.hrady.cz
  sakrální památky
  Klášterní kanonie založená velmožem Hroznatou 1193. Původní dřevěné stavby nahrazovány postupně zděnými (kostel 1232). Po poškození za třicetileté války barokní obnova. Poslední úpravy poč. 20. stol. Rozsáhlou devastaci po 1950 odstraňují od 1990 opravy.
   
  Celkový pohled na hrad
  2003 ©Šemík, www.hrady.cz
  Gutštejn (18.9 km)
  zřícenina hradu
  Výrazná zřícenina hradu založeného počátkem 14. století s následnými pozdně gotickými přestavbami. V roce 1422 odolával obléhání husitským vojskem. Zpustl v polovině 16. století.
   
  © Luděk Pitter 03/2004, www.hrady.cz
  sakrální památky
  Kostel, který je dominantou města, byl postaven v pozdně gotickém slohu roku 1565. V letech 1754-1757 barokně přestavěn.
   
  sv. Petr u Stříbra
  © 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
  sakrální památky
  Opuštěný gotický kostelík, který byl postaven kolem roku 1300 a patřil k dnes již zaniklé vsi Doubrava. Dochovaly se zbytky gotických maleb, protály a renesanční kazetový strop. Vchody jsou proti nenechavcům zazděny.
   
  Prostor jádra hradu
  © Filip Matoušek 08/2003, www.hrady.cz
  Falštejn, Falkenštejn (20.1 km)
  torzo hradu
  Doba vzniku hradu není známa. Předpokládá se, že již ve 14. století stál. Malý šlechtický hrad měl díky rozložení skal a terénu dvě jádra. Zanikl pravděpodobně v době husitských válek. Dochovaly se valy a příkopy.
   
  © Petr Laššák 1992, www.hrady.cz
  sakrální památky
  Benediktinský klášter založil 1115 druhý český král Vladislav I. Postupná výstavba a úpravy ve 12.-14. stol., úpadek po husitských válkách. Po 1650 barokní přestavba, vyvrcholila počátkem 18. stol. Zrušen 1785, pak hosp. využití, část panské sídlo.
   
  Vstupní průčelí hradu
  © Filip Matoušek 08/2005, www.hrady.cz
  Prostiboř, Kopec (21.2 km)
  zřícenina zámku
  Zřícenina patrového zámku, který byl v 18. století postaven přestavbou z hrádku Habarta ze Svržna a Tasnovic z konce 13. století. Od r. 1372 ve vlatnictví kladrubských, ti jej využívali jako úkrytu pro své poklady a i jako vězení.
   
  Dyleň v roce 2002   © 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
  Dyleň, Vysoká (24.2 km)
  věž
  Rozhledna, 940 m n. m. Před 2. svět. válkou zde stála dřevěná turist. chata s rozhlednou. R. 1970 post. nová rozhledna sloužící vojenským účelům jako radarová stanice. Dnes v soukr. vlastnictví. Byla vystavěna bez kousku železa (silikonové šrouby).
   
  Rekonstruovaný zámeček
  © Oldřiška Samková, 05/2011, www.hrady.cz
  Alfrédov (24.7 km)
  zámek
  Zámek postavený v 2. pol. 18. stol. Za Alfréda Windischgrätze uváděn jako zpustlý po rozsáhlém požáru. Alfréd ho nechal opravit a přejmenovat spolu s přilehlou obcí na Alfrédov.
   
  Vstupní průčelí zámku
  © Filip Matoušek 08/2005, www.hrady.cz
  Nedražice (26.9 km)
  zámek
  Chátrající renesančně barokní zámeček obsahují dvě valeně klenuté místnosti původní tvrze, doložené r. 1542 a po požáru r.1680 přestavěné Merklínskými na barokní sídlo. Romantizující úpravy z přelomu 19. a 20. st. (půlkruhová schodišťová věž). 

Tipy na výlet

 

 • TACHOV - JÍZDÁRNA

   
  Městská část, Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko
   

  Přimda

   
  Zřícenina, Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko
   
   
   

  Zřícenina hradu Přimda stojí na jižním konci skalnatého hřebene nad stejnojmennou obcí na Tachovsku v Plzeňském kraji. Přimda se považuje za nejstarší dochovaný kamenný hrad u nás. Přimda je národní kulturní památkou. Z hradu se dochovala zřícenina mohutné hranolové románské obytné věže ? donjonu, která byla postavena z lomového kamene, dále se zachovaly zbytky poloválcové bašty z konce 15. století. Hradní zřícenina je volně přístupná.

  Historie

   
   
  Přimda z Vlčí hory

  Hrad vznikl v pohraničním hvozdu na české straně počátkem 12. století, první písemná zmínka o hradu pochází z roku 1121. Jeho zakladateli byli němečtí šlechtici ? pravděpodobně páni z Vohburgu. Tento protiprávní skutek nezůstal bez odezvy ? český kníže Vladislav I. hrad oblehl a dobyl. Od té doby se Přimda stala významnou pohraniční pevností, sloužila i jako celní stanice a příležitostně plnila i funkci vězení. Za Lucemburků se hrad dostal několikrát do zástavy, za Boršů z Oseka byl hrad v letech 1406 ? 1418 dokonce sídlem loupežníků. Nejvýznamnějšími zástavními majiteli byli v letech 1429 ? 1592 Švamberkové. Hrad však postupně ztrácel význam, na konci 16. století bylo panství rozprodáno a Přimda se proměnila ve zříceninu. V roce 1675 získali panství Kolovratové, kteří nechali po polovině 19. století hradní zříceninu provizorně zajistit.

   

  Tachovská Jízdárna, původně majetek rodu Windischgrätzů, v r. 1945 přechází majetek Československému státu a v r.1977 městu Tachov. Od r. 2000 zde probíhá rekonstrukce z polorozpadlé ruiny.

   

  Nyní SE ZDE KONAJÍ KONCERTY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ , ALE JE I MOŽNOST PROHLÍDKY JÍZDÁRNY

   

   

   
   
   
   
  Ráno nebylo po dešti ani památky, sluníčko hřálo a na obloze sem tam mráček. Mohli jsme konečně do hor. Už včera při návratu z Domažlic jsme si všimli, že na křižovatce nad Rybníkem přitlouká chlap poutač na nově otevřené občerstvení ve vesničce Závist. To byl náš první dílčí cíl. Občerstvení nás nejprve vyděsilo. Dvorek chalupy, na něm slunečník a pár stolků zbitých z prken, pár lavic a přívěs za auto. V něm byla pípa. Utéct jsme ale nestačili. Dva chlapci opravující... odkaz kempyVíce...
   
   

  Hornické muzeum v Plané

   
  Muzeum, Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko
   
   
  Správní budova muzea

  Zajímavá expozice hornictví na Tachovsku se nalézá v městečku Planá u Mariánských Lázní. Štola Ondřej Šlik, ve které je muzeum umístěno, byla původně proražena pouze jako průzkumná, průzkum byl však neúspěšný, proto štola byla uzavřena. Později po rozšíření sloužila k potravinářským účelům (uložení piva a výrobě ledu) a nyní je zde muzeum. Přestože zde tedy neprobíhala samotná ražba, je expozice velmi názorná – ukázky výztuže chodeb, vodních čerpadel, důlních strojů včetně těžebních vozíků na kolejích, výbavy horníků, popis tří hlavních rudných (stříbrných, poté uranových) dolů v této oblasti, atd.

   
   
  Vchod do štoly

  Prohlídka probíhá bez průvodce, po zaplacení vstupenky obdržíte několik listů s popisy jednotlivých stanovišť v dole. Po skončení prohlídky ve štole se ještě můžete podívat na malou expozici historie města Plané již na povrchu ve správní budově.

   

  Otvírací dobu a vstupné najdete na www stránkách muzea.

   

  Přimda

   
  Zřícenina, Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko
   
   
   

  Zřícenina hradu Přimda stojí na jižním konci skalnatého hřebene nad stejnojmennou obcí na Tachovsku v Plzeňském kraji. Přimda se považuje za nejstarší dochovaný kamenný hrad u nás. Přimda je národní kulturní památkou. Z hradu se dochovala zřícenina mohutné hranolové románské obytné věže ? donjonu, která byla postavena z lomového kamene, dále se zachovaly zbytky poloválcové bašty z konce 15. století. Hradní zřícenina je volně přístupná.

  Historie

   
   
  Přimda z Vlčí hory

  Hrad vznikl v pohraničním hvozdu na české straně počátkem 12. století, první písemná zmínka o hradu pochází z roku 1121. Jeho zakladateli byli němečtí šlechtici ? pravděpodobně páni z Vohburgu. Tento protiprávní skutek nezůstal bez odezvy ? český kníže Vladislav I. hrad oblehl a dobyl. Od té doby se Přimda stala významnou pohraniční pevností, sloužila i jako celní stanice a příležitostně plnila i funkci vězení. Za Lucemburků se hrad dostal několikrát do zástavy, za Boršů z Oseka byl hrad v letech 1406 ? 1418 dokonce sídlem loupežníků. Nejvýznamnějšími zástavními majiteli byli v letech 1429 ? 1592 Švamberkové. Hrad však postupně ztrácel význam, na konci 16. století bylo panství rozprodáno a Přimda se proměnila ve zříceninu. V roce 1675 získali panství Kolovratové, kteří nechali po polovině 19. století hradní zříceninu provizorně zajistit.

   
  do Českého lesa (nebo Medvědích hor?) retro 2007
  Byl zase Cyril a Metoděj a nám se nechtělo být doma. Počasí nebylo nic moc, ale satelitní snímky ukazovaly, že se k nám řítí pěkné počasí. Vyrazili jsme na západ, do Českého lesa. Ubytování jsem vyhlédl a objednal v zastrčené pohraniční vísce Rybník. Protože jsme se zase rozhodli nevyhazovat peníze za dálniční známku, Plzeň jsme objeli. Ona to byla vlastně zkratka a navíc pěknou krajinou. Cestou chvíli svítilo sluníčko, chvíli padaly trakaře. V poslední fázi cesty od Poběžovic... odkaz kempyVíce...
   
   
   
   
  Putování kolem LIFTU
  Putování kolem LIFTU Tak tedy LIFT to je kouzelná hospůdka uprostřed lesů u přehradní nádrže Hracholusky u Pňovan. Hezkou 18 km procházku je dobré začít právě v této lesní hospůdce, kde na vás dýchne vůně vandrování a trampingu. Od hospůdky se vydáte do obce Čerňovice, kde už určitě bude otevřená restaurace. Odtud k obci... odkaz kempyVíce...
   
  autem, autobusem, na kole,nebo pěšky. Z Prahy autem přibližně 100 Km. zámek Horšovský Týn- výstava Zpátky do pohádky koná se od 24.6 do 28.8.2011 restaurace na náměstí, mají celkem přijatelné ceny. Výstava Zpátky do pohádky výstava kostýmů rekvizit z českých filmových pohádek vstupné 80 Kč, snížené 40-Kč.Rodinné vstupné 200,-Kč. Dále je možno prohlédnout si hrad a zámek. Je zde překrásný park. odkaz kempyVíce...
   
  Pochod Úterského havrana Kryštofa
  Pochod havrana Kryštofa Neříkám, že bylo nebylo, ale stalo se. V pátek 6. 5. a v sobotu 7. 5. 2011 jsme byli v Úterý. Není to ani malinká napodobenina slavné scénky Holzmana a Janžurové. Skutečně jsme byli v Úterý. Malé městečko 6 km od Konstantinových Lázní hostilo turisty,... odkaz kempyVíce...
   
  Kostel sv. Vavřince
  Jedeme do západních Čech, mezi Horšovským Týnem a Hostouní se tyčí nad vesnicemi Oplotec, Tasnovice a Štítary kopec, na jehož vrcholu byl ve středověku na místě hradiště vystaven kostel svatého Vavřince. Do vesnic dojedeme autem,ale i autobusem každý den kromě víkendu. Odtud již můžeme po upravených cestách stoupat na kopec v nadmořské výšce cca 480 metrů nad mořem. Všude jsou i turistické značky,takže se nemusíte obávat ztracení se. Na kopci stojí starý gotický kostelík... odkaz kempyVíce...
   
  Horšovský Týn - město plné památek
  Horšovský Týn je malebné městečko vzdálené 9 kilometrů od centra Chodska Domažlic. Městečko nás oslní množstvím historických památek, kterým jednoznačně vévodí místní hrad a zámek s šesti prohlídkovými okruhy. Pokud pojedeme autem směrem od Plzně je nejlepším řešením silnice číslo 26 Plzeň - Stod - Furth im Wald, která nás dovede přímo do Horšovského Týna. Pokud však jedem od Klatov, musíme zvolit silnici číslo22 Klatovy - Domažlice a v Domažlicích odbočit na silnici číslo 193 do... odkaz kempyVíce...
   
  Domažlice
  Letošní dovolenou jsme trávili druhý týden v srpnu v Domažlicích. Během pobytu jsme navštívili zámek v Poběžovicích,Muzeum Jana Sladkého Koziny v Újezdě,Trhanov,Klenčí,pramen Dobvrá voda nad Pocinovicemi,vrch Vavřineček nad Domažlicemi, rozhlednu na Čerchově a Rýzmberk,pivovar v Koutě na Šumavě,muzeum řemesel v Kolovči.V Domažlicích modelovou železnici,vylezli jsme na věž. V sobotu jsme jeli parním vlakem do Německa do Furth im Waldu. Nasbírali jsme asi 3 kg pravých hřibů :-))... odkaz kempyVíce...
   
  Poběžovice
  Z Domažlic jsme jeli vlakem do Poběžovic.Prohlídli jsme si městečko a hlavně zámek. Chtěli jsme si prohlídnout poběžovický zámek. Na nádraží v Domažlicích jsme měli pivo a oříšky wasabi :-))Pak v Poběžovicích čaj s rumem,protože celý den pršelo a byla zima. Líbila se nám prohlídka zámku.Přestože je v dost žalostném stavu a už dvacet let se opravuje,bylo to moc zajímavé.Průvodce ( student na brigádě) nám řekl spoustu zajímavostí a mohli jsme se zeptat na cokoliv a jeho to nijak... odkaz kempyVíce...
   
  Modelová železnice v Domažlicích
  Domažlice Máchova ulice,modrý dům - modelová železnice Úžasná modelová železnice se spoustou funkčních vláčků a dalších předmětů týkajících se železnice a vlaků.Byl o ní na jaře pořad v TV v Toulavé kameře. V Domažlicích jsme jedli ve Školní ulici v pizzerii U Michala,pizza i rizoto výborné. Všechny vláčky jezdili,kouřilo se jim z komína.Ke každému byli i doprovodné zvuky z filmů nebo písničky.Dva vláčky měli uvnitř kameru,jeden v lokomotivě a druhý v posledním... odkaz kempyVíce...
   
  Osvračín - Koloveč
  Z Domažlic jsme jeli vlakem do Osvračína a pak šli pěšky do Kolovči.Nejdříve po značené cestě a pak z Květkovic po málo frekventované silnici. V Osvračíně je pěkně zrekonstruovaný zámek,ale sídlí v něm místní úřad.V Kolovči je Muzeum řemesel,kde je expozice přes 1600 různých druhů starých řemesel. V Kolovči jsme si dali v restauraci tlačenku s cibulí a pivko,mají jen studenou kuchyni. Muzeum bylo zajímavé,bohužel se tam nesmí fotit,takže se mi povedlo jen pár snímku,když se... odkaz kempyVíce...
   
  Rýzmberk - Kout na Šumavě
  Z Domažlic jsme vyrazili pěšky přes Záhořany do Podzámčí,dále na rozhlednu Rýzmberk a pak do Kouta na Šumavě. Hlavní cíl byla rozhledna a pak pivovar v Koutě na Šumavě. Na Rýzmberku jsme si dali dvě pivka a snědli svoji domácí klobásu z domažlického řeznictví.Jinak byl v občerstvení velký výběr jak jídla ,tak napojů.Podle provozovatele nejlépe zásobený kiosek na českých rozhlednách :-)) V Koutě na Šumave je restaurace Korbelka vedle pivovaru zavřená,ale údajně jsou na druhém konci... odkaz kempyVíce...
   
   
   
   
  Čerchov
  Z Domažlic jsme jeli vlakem do České Kubice a odtamtud vyrazili na Čerchov.Vybrali jsme si asi nejdelší a nejnáročnější cestu ,kterou se dá na Čerchov jít . Jdeme na rozhlednu Kurzova věž na Čerchově a dále pak kolem České studánky do Folmavy. V občerstvení na Čerchově jsme si dali pivo a pak cestou snědli vlastní Delisu,nikde jinde už nebyla žádná další možnost občerstvení a ve Folmavě jsme měli čas akorát na BUS. Cesta z České Kubice na Čerchov.Asi v polovině cesty byla Zelená... odkaz kempyVíce...
   
   
   
    
  Do Bezdružic nejen za Kryštofem Harantem
  Z Bezdružic pocházel známý barokní spisovatel a hudební skladatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, jedna z nejvýznamnějších a nejvšestrannějších osobností české společnosti přelomu 16. a 17. století. Autor známého cestopisu o putování do Svaté země a do Egypta, který pro svou účast v odboji českých evangelických stavů proti Habsburkům skončil v roce 1621 jako jeden ze "sedmadvaceti českých pánů" na staroměstském popravišti. Humorný překlad jeho jména do angličtiny jistě oceníte:... odkaz kempyVíce...
   
  Do Chodové Plané nejen na dobré pivo
  Do Chodové Plané do unikátní resta restaurace ve skále a do zajímavého pivovaru. Projdeme se až do městečka Planá, kde navštívíme Hornické muzeum. Chodová Planá je proslulá především rodinným pivovarem Chodovar. Ten byl vystavěn nad prastarými sklepy vytesanými v žulovém masívu, jejichž původ je spojován se vznikem zdejšího chodského hrádku. K té době se váže i pověst o pejsku Albim, který v blízkosti hrádku nalezl studánku s vydatným pramenem vody, a proto je po staletí považován za... odkaz kempyVíce...
   
  HoršovskýTýn - zámek
  Jedeme autem či jdeme pěšky (podle místa Vašeho bydliště) na zámek v Horšovském Týně. Parkovat je možné přímo na náměstí před zámkem. Horšovsko Týnský zámek připravil pro návštěvníky speciální trasu. Všechny soboty v měsíci květnu 2010 - začínají od 10 hodin prohlídky sklepení, krovů, konírny a jiných jindy návštěvníkům uzavřených prostor. Prohlídka trvá cca 2 hodiny a je lidem doporučované sportovní oblečení a pohodlná obuv. Není doporučeno brát sebou děti do 12 let... odkaz kempyVíce...
   
  Konstantinovy Lázně
  Okolí Konstantinových Lázní,vyrážíme po značených turistických a cyklistických trasách.Cílů je nepřeberné množství. Hrady,zámky,přírodní památky.Namátkou lze jmenovat Gutštejn,Bezdružice,Krasíkov,klášter Teplá či Kosí a Úterský potok. Penzion Flora,Konstantinovy Lázně,Krátká 200,tel.602432182 Líbí se nám moc okolí,klid a neporušená příroda.Hojnost značených cyklo i pěších tras. Hrady a zříceniny jsou vesměs bez vstupného,přírodní památky jakbysmet.V penzionu... odkaz kempyVíce...
   
  Z Loučimi do Bystřice a zpět
  Pojedeme na předjarní výlet přes Pocinovice do Bystřice nad Úhlavou. Výlet je limitovaný počasím, dá se samozřejmě absolvovat i jindy, ale pokud chceme vytvořit fotografie, doprovázenící tento typ, musíme se vydat v době, kdy je ještě na polích sníh a zároveň je suchá silnice a trochu svítí sluníčko a tudíž nemrzne... Jedeme především za přírodou, nicméně si prohlédneme Pocinovice, původní chodskou vesnici, kolem Stříbrného mlýna budeme pokračovat jako na Nýrsko - zkontrolujeme Úhlavu,... odkaz kempyVíce...
   
  HRAD KRASÍKOV - NACHÁZÍ SE OD TACHOVA SMĚREM NA KONSTANTINOVY LÁZNĚ U OBCE KOKAŠICE. JE TAM I AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, A MYSLÍM ŽE I VLAKOVÁ. JE TO SMĚR PNOVANY-BEZDRUŽICE.. JINAK JE TAM I PĚKNÁ CESTA AUTEM PŘÍRODOU. POŘÁDÁ SE TAM BĚHEM ROKU PÁR AKCÍ, A NEBO JEN TAK, ZA POZNÁNÍM, ROMANTIKOU, S DĚTMI NA VÝŠLAP NAJEDLI JSME SE BĚHEM CESTY A NEBO V DOLNÍCH POLŽICÍCH VE VÝBORNÉ PIZZERII, KDE VAŘÍ OPRAVDOVÝ ITAL. JÍDLO PŘEVÁŽNĚ PIZZA,TĚSTOVINY A CENA TAK KOLEM PORCE - 100KČ . POHÁRY,... odkaz kempyVíce...
   
  PO KRÁSÁCH TACHOVSKA - PŘIMDA (848m.n.m.)
  PŘIMDA, SE NACHÁZÍ V JZ ČÁSTI OKR, TACHOV,JEHOŽ NADM.V. JE 700M. STEJNOJMENÝ HRAD JE VE VÝŠCE 848 m.nm., 10km od státní hranice na křižovatce silnice Č. II/605 STŘÍBRO- ROZVADOV, DÁLE PAK II/ 198 - TACHOV - NOVÁ VES, A III/198 _56 - PŘIMDA RÁJOV HRAD PŘIMDA- druhá nejstarší kamenná stavba po Pražském hradu u nás, dnes již zřícenina NA PŘIMDĚ JE KRÁSNÝ BAZEN, KTERÝ MŮŽETE NAVŠTÍVIT JAK V LÉTĚ, TAK V ZIMĚ. SKLUZAVKA, TOBOGÁN, HŘIB, VÝŘIVÁ KULATÁ VANA PRO 6 OSOB........... odkaz kempyVíce...
   
  Rýzmberk – zřícenina hradu s vyhlídkovou věží
  Autem nebo vlakem do Kdyně. Autem na konci města ve směru na Domažlice zabočíme vpravo podle ukazatele, před částí Kdyně Podzámčí zaparkujeme. Zříceniny hradu jsou přístupné libovolně. Věž pouze v otevírací hodiny. Na hrad se dostaneme též po červené turistické značce. Památka, rozhledna, kulturní akce Hrad Rýzmberk, postavený na stejnojmenném kopci, se významně zapsal do českých dějin. Byl založen bezpochyby vdruhé polovině 13. století apojmenován tehdy módním německým jménem... odkaz kempyVíce...
   
  Na kole kolem Loučimi díl 1
  Výchozí základna je malá a malebná vesnička Loučim (www.loucim.cz), kterou najdete v polovině cesty z Klatov do Domažlic (anebo naopak) po silnici č. 22. Do Loučimi se dostaneme i vlakem - trať Domažlice - Klatovy (anebo naopak). První trasou nás povede interaktivní mapa - fotografie trasy, vesniček a míst, včetně popisu. Šťastnou cestu! Do přírody a lesů chudenické pahorkatiny s možností navštívit rozhlednu Koráb nebo zříceninu Herštějn u Němčic. Reataurace a penzion Loučim... odkaz kempyVíce...
   
  Boheminium, Mariánské lázně
  Chcete-li s dětmi navštívit několik památek najednou,není nic lepšího, než navštívit Boheminium a prohlédnout si všechny miniaturní stavby v jedné zahradě.Je to součást Pohádkového království Zdeňka Trošky a stojí za prohlédnutí. Viz http://www.boheminium.cz/.Dostaneme se tam autem.Je možno zajet autem až na parkoviště u Boheminia,nebo nechat auto v Matiánských lázních a jet mašinkou nahoru. Za posezením v přírodě,spojeném s prohlídkou miniaturních staveb v areálu.Když... odkaz kempyVíce...
   
  Lokálkou do Bezdružic za betlémem ze skla
  Už od roku 1901 denně jezdí možná trochu pomaleji, ale o to jistěji, vláček od hlavníplzeňské trati z Pňovan přes Konstantinovy Lázně doBezdružic. Vposledních letech se podařilo provoz na lokálce modernizovat, například cyklisté mohou nyní vturistické sezóně využívat přípojný cyklovůz. Bezdružicím dominuje zámek - vlastně původně gotická tvrz, která byla všestnáctém století přestavěná na renesanční zámek. Bezdružický zámek se může pochlubit dřevěným stropem ze sedmnáctého... odkaz kempyVíce...
   
  Nejdřív musíme jet do Tachova, po dálnici asi 60 km na Z od Plzně. Leží blízko hranic, pod Mariánskýma lázněma. Tachov sám o sobě skrývá romantické a zachovalé hradby, zmek, mlýn a další. Když se však vydáte po modré nebo zeléne turistické značce na Světce, po dvou km tam dojdete a uvidíte 2. největší jízdárnu ve střední Evropě, která je nově zrekonstrulovaná (jen zevnitř se to dodělává,na prohlídku můžete) a prostě nádherná a uchvacující. Hned asi 50 m nad jí je zřícenina zámku,taky... odkaz kempyVíce...