Navigace

Obsah

Organizační struktura:

Obec Brod nad Tichou tel.: 374 798 459 

www.brodnadtichou.cz

E-mail: brodnadtichou@seznam.cz

starosta:  brodnadtichou@seznam.cz  ; mobil: 602 298 463

Adresa: Brod nad Tichou č.p.96

348 15     P L A N Á

ZASTUPITELSTVO:

Zastupitelstvo obce vzešlé z řádných voleb v měsíci říjnu 2018
Má sedm členů  ve složení:

 

SLOŽENÍ VÝBORŮ:

Na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, má obec Brod nad Tichou zřízen kontrolní ,finanční a kulturní výbor  obce.

 

KONTROLNÍ VÝBOR : Richard Ulbrich - předseda kontrolního výboru   

                                  Růžena Otavová   - člen kontrolního  výboru

                                  Václav Pravda - člen kontrolního výboru

FINANČNÍ  VÝBOR:    Vladimíra  Vaněčková - předseda finančního výboru

                                  Hana  Pravdová - člen finančního  výboru

                                  Tomáš Vaněček - člen finančního výboru 

KULTURNÍ VÝBOR:    Iveta Ulbrichová - předseda výboru

                                 Ladislav KOPÁČEK - člen kulturního výboru

                                  Marie Rozehnalová-člen kulturního výboru