Navigace

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně lze uhradit platby v hotovosti kdykoli v úředních hodinách v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

Bezhotovostní platby půjček z Fondu rozvoje bydlení:

Obec Brod nad Tichou přiděluje na základě žádostí půjčky z fondu rozvoje bydlení. Tyto půjčky se hradí bezhotovostním převodem finančních prostředků dle splátkového kalendáře.

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních hodinách.
 

Poplatky

Úřad obce stanovuje a informuje vyhláškou o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce tyto poplatky: