Navigace

Obsah

ROZPOČET obce   BROD NAD TICHOU na rok 2007                 (přebytkový)      
Příjmy:
231 10 00 1111    daň z příjmů FO –závisl.                            290 000,-
231 10 00 1112    daň z příjmů FO – při.                       86 078,-
231 10 00 1113    daň z příjmů FO – srážková               38 000,-
231 10 00 1121    daň z příjmů PO                               280 000,-
231 10 00 1211    daň z přidané hodnoty                       595 000,-
231 10 00 1333    komunální odpad – poplatek                25 000,-
231 10 00 1337    poplatek z komun.odpadu                          120 000,-
231 10 00 1341    poplatek ze psů                                         5 000,-
231 10 00 1344    poplatek se vstupného                      1 000,-
231 10 00 1361    poplatek za přihlášení k TP                    500,-
231 10 00 1511    daň z nemovitostí                                 190 000,-
231 10 00 4112    Dotace na činnost místní správy            6 958,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Součet za skupinu                                   1 637 536,-
 
231 10 00 2111 1031   příjmy z lesa                                      31 500,-
231 10 00 2131 6171   pronájmy pozemků (ŘSD)                  21 058,-
231 10 00 3612 2139   nájem z bytů                                 53 177,-
231   10 00 3612 3112   příjmy z prodeje bytu                    23 310,-
231 10 00 3111 6171   příjmy z prodeje pozemků             20 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------                             
                            Součet za skupinu                              149 045,-
 
231 10 00 2111 3632 příjem-hřbitov                                     10 000,-
231 10 00 2132 3613 nájem KD                             18 000,-
231 10 00 2139 3639 pronájem majetku OÚ (obchod)          24 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                     52 000,-
 
231 10 00 2329 6171 ostat. nedaňové příjmy                      4 500,-
231 10 00 2141 6310 příjmy z úroků-KB                     3 000,-
236 20 00 2460 -----    splátky FRB                                      49 092,-
236 20 00 2141 6310 příjmy z úroků                                           5 100,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                      61 692,-
 
 
 
Příjmy celkem                                                                     1.900.273,-       
 
 
 
Výdaje:
 
231 10 00 5139 1031 materiál les                                       31 500,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                     31 500,-
 
231 10 00 5171 2141 opravy+údržba obchod                10 000,-
231 10 00 5137 2141 DHIM obchod –mrazák                 15 000,-
231 10 00 5193 2221 dopravní obslužnost                     13 750,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                       38 750,-
 
231 10 00 5321 3113 školné+obědy žáci                         90 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                     90 000,-
 
231 10 00 5171 3639 oprava KD, pohostinství                        467 191,-
231 10 00 5194 3319 dary jubilantům+děti                       35 000,-
231 10 00 5171 3329 oprava a údržba kostel            3 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                  505 191,-
 
231 10 00 5141 3612 úroky                                          5 000,-
231 10 00 5171 3612 opravy byt.                                 5 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                     10 000,-
 
231 10 00 5154 3631 elektrická energie                               110 000,-
231 10 00 5171 3631 oprava veřej. osvětlení                 5 000,-
231 00       5171 3631 opravy a údržba kanalizace                 12 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                    127 000,-
 
231 10 00 5169 3722 směsný komun.odpad                        180 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Součet za skupinu                              180 000,-
 
231 10 00 5169 3723 sběrné nádoby-IGRO                   33 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                    33 000,-
 
231 10 00 5137 3745 DHDM                                               25 000,-
231 10 00 5139 3745 Materiál - zeleň                               60 000,-
231 10 00 5171 3745 Opravy a udržování - zeleň  30 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                    115 000,-
 
 
231 10 00 5169 4314 pečovatelská služba                      28 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                  28 000,-
 
231 10 00 5139 5512 materiál SDH                              10 000,-
231 10 00 5162 5512 tel. poplatky SDH                        2 500
231 10 00 5163 5512 pojistné Š-1203                                  5 272,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                        17 772,-
 
231 10 00 5123 6112 mzdy zastupitelé                           228 480,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                              228. 480,-
 
231 10 00 5011 6171 mzdy zaměstnanci OÚ                  180 000,-
231 10 00 5169  6171 aktualizace SW                      10 000,-
231 10 00 5136 6171 odborná literatura                           5 000,-
231 10 00 5137 6171 DKP OÚ                                            25 000,-
231 10 00 5139 6171 materiál OÚ                                20 000,-
231  10 00 5161 6171 poštovné OÚ                                   2 500,-
231 10 00 5162 6171 telefonní poplatky                        28 000,-
231 10 00 5163 6171 bank.poplatky+pojištění                25 000,-
231 10 00 5167 6171 školení OÚ                                             3 000,-
231 10 00 5171 6171  opravy OÚ+materiál                            24 500,-
231 10 00 5173 6171 cestovné                                         20 000,-
231 10 00 5175 6171 pohoštění OÚ                                   2 500,-
231 10 00 5192 6171 členství Euror.Egrensis                 1 400,-
231 10 00 5229 6171 členství svaz měst a ob.               1 480,-
231 10 00 5329 6171 členství mikror.Lučina                   2 350,-
231 10 00 5362 6171 daň z převodu nemov.                        2 000,-
231 11 00 5031 6171 SP zaměstná.org.                        46 800,-
231 11 00 5032 6171 ZP org.OÚ                                      16 000,-
236 20 00 5163 6171 poplatky ČSOB                                             1 500,-
231 10 00 5362 6399 platby daní a poplatků               13 550,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet za skupinu                                      410 980,-        
 
Výdaje celkem                                                             1.835.273,-
 
Financování
 
231 10 00 8115          Úspora z min. roku                     180 894,50      
 
231 10 00 8124          Splátka úvěru                                  -65 000,-
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2007 vyvěšen na úřední desce
dne 8.2.2007 do 23.2.2007.
 
              Rozpočet obce Brod nad Tichou 
schválen na 2. jednání zastupitelstva obce dne 7.března 2007.
( Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2007 ).
 
Podpisy zastupitelstva obce Brod nad Tichou :
 
 
 
 
-------------------------------                   ---------------------------------------
   Karásek Stanislav                                      Ing.Seidler Milan
 
 
 
 
----------------------------------                         ----------------------------------------
Vaněčková Vladimíra                                      Vocelka Pavel
 
 
 
                                     -----------------------------------
                                          Kopáček Ladislav ml.
 
 
 
 
 
 
                                               Razítko obce