Navigace

Obsah

 

 

                                           ROZPOČET OBCE BROD NAD TICHOU NA ROK 2010
      PŘÍJMY  
  položka paragraf    
231.10 1111   Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č. 390 000
231.10 1112   Daň z příjmů fyz. osob sam. výd. č. 32 000
231.10 1113   Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 34 000
231.10 1121   Daň z příjmů PO 450 000
231.10 1211   DPH 800 000
231.10 1333   Poplatky za uložení odpadů 20 000
231.10 1334   Odvod za odnětí půdy 2 200
231.10 1337   Poplatek za likvidaci kom. odpadu 115 000
231.10 1341   Poplatek ze psů 5 600
231.10 1344   Poplatek ze vstupného 1 000
231.10 1361   Správní poplatek – přihlášení k TP 500
231.10 1511   Daň z nemovitosti 228 000
      DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 078 300
         
231.10 2111 1031 Příjmy z lesa 35 000
231.10 2111 6171 Příjmy z poskyt. služeb- internet 5 000
231.10 2112 6171 Příjmy z prodeje zboží – pohledy, knihy 5 000
231.10 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 85 000
231.10 2139 3612 Nájemné z bytů 90 000
231.10 2111 3632 Příjmy z hrob. míst 5 000
231.10 2132 3639 Nájem KD 36 000
231.10 2141 6310 Příjmy z úroků KB 15 000
231.10 2324 3613 Náhrady – Vaněčková obchod 28 000
236.20 2141 6310 Příjmy z úroků ČSOB 2 000
236.20 2460   Splátky půjček od obv. FRB 80 000
236.20 4134   Převod z rozp. účtů do FRB 40 000
231.10 2139 3639 Pronájem rekl. ploch 10 000
      NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 436 000
         
231.10 3111 6171 Příjmy z prodeje pozemků 45 000
231.10 3112 3612 Příjmy z prodeje bytu -Vrátná 30 000
         
      KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 75 000
         
231.10 4112   NI dotace ze st. rozpočtu 79 200
      PŘIJATÉ DOTACE 79 200
         
         
      CELKEM PŘÍJMY 2 668 500
         
      VÝDAJE  
231.10 5139 1031 Materiál les 130 000
231.10 5193 2221 Dopravní obslužnost 9 320
231.10 5321 3113 Školné + obědy žáci 147 000
231.10 5171 2310 Oprava kanalizace, vodovodu 15 000
231.10 5194 3319 Dary ( děti, jubilanti) 32 000
231.10 5171 3329 Oprava a údržba kostel 5 000
231.10 5171 3613 Oprava bytů 5 000
231.10 5171 3631 Oprava veř. osvětlení ( dotace) 140 000
231.10 5155 3639 Pevná paliva KD 6 000
231.10 5171 3639 Oprava pohostinství + KD 40 000
231.10 5154 3631 EL. energie 115 000
231.10        
231.10 5169 3722 Směsný komunální odpad 200 000
231.10 5169 3723 Směsné nádoby – tříděný odpad 33 000
231.10        
231.10 5137 3745 DDHM – nákup nového zaříz. zeleň 15 000
231.10 5139 3745 nákup mat. zeleň 15 000
231.10 5171 3745 Údržba zeleně 80 000
231.10 5171 6171 Oprava has. přístrojů 4 000
231.10 5169 4351 Peč. služba 32 000
231.10        
231.10 5171 5512 Opravy a udrž. SDH 75 000
231.10        
231.10 5023 6112 Mzdy – zastupitelstvo 325 000
231.10 5032 6112 ZP zastupitelstvo 35 000
231.10        
231.10 5011 6171 Mzdy – zaměstnanci OÚ 170 000
231.10 5031 6171 SP zaměstnanci Oú org. 35 000
231.10 5032 6171 ZP zaměstnanci OÚ org. 15 000
231.10 5136 6171 Odborná literatura 4 000
231.10 5137 6171 DKP OÚ 20 000
231.10 5139 6171 Materiál OÚ – kanc potřeby 15 000
231.10 5141 3612 Úroky z úvěru 15 000
231.10 5151 6171 Vodné OÚ 3 000
231.10 5156 3745 PHM zeleň 13 000
231.10 5161 6171 Poštovné 3 500
231.10 5162 6171 Tel. poplatky + internet 30 000
231.10 5163 6310 Poplatky za ved. účtu ČSOB 6 000
231.10 5163 6320 Služby peň. ústavů – pojištění 18 100
231.10 5166 6171 Not. služby 5 000
231.10 5167 6171 Školení 8 000
231.10 5169 3319 Kultura – pouť 18 000
231.10 5169 6171 Služby OÚ aktualizace 22 000
231.10 5171 2212 Opravy silnice 45 004
231.10 5173 6171 Cestovné 25 000
231.10 5175 6171 Pohoštění OÚ 1 000
231.10 5192 6171 Členství Euroregion Egrensis 1 480
231.10 5229 6171 Členství – Svaz měst a obcí 2 700
231.10 5345 6330 Převod vlast. rozp. účtům FRB 40 000
231.10 5329 6171 Členství Lučina 2 330
231.10 5362 6171 Daň z převodu nemovitostí 2 000
236.20 5163 6171 Poplatky ČSOB 2 000
231.10 5901 6409 REZERVA  568 066
         
         
         
      CELKEM KAP. VÝDAJE  2 548 500
231.10 8124   Splátky úvěru 120 000
         
      Celkem financování   120 000
         
      VÝDAJE CELKEM 2 668 500