Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

 

Placené služby :

 

Kopírování nebo tisk jedné strany činí :

• černobílá tiskárna jednostranně :              2,- Kč

• černobílá tiskárna oboustranně :               3,- Kč

• barevná tiskárna ( převažující text) :          5,- Kč

• barevná tiskárna ( převažující obrázek) : 15,- Kč

 

Internet :

Po seznámení s provozním řádem

za každou započatou hodinu :   10,- Kč