Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně lze uhradit platby v hotovosti kdykoli v úředních hodinách v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: 7423401/0100
 • Bankovní spojení: Komerční banka Tachov
   

Bezhotovostní platby půjček z Fondu rozvoje bydlení:

Obec Brod nad Tichou přiděluje na základě žádostí půjčky z fondu rozvoje bydlení. Tyto půjčky se hradí bezhotovostním převodem finančních prostředků dle splátkového kalendáře.

 • Číslo účtu: 154480721/0300
 • Bankovní spojení: ČSOB Tachov

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních hodinách.
 

Poplatky

Úřad obce stanovuje a informuje vyhláškou o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce tyto poplatky:
 

 

 • poplatek za komunální odpad : 700/ osobu, která je trvale hlášená v obci, nebo je majitelem rekreační chaty nebo chalupy
 •  
 • poplatek ze psů : 1. pes 70
 •                              2. pes 100
 •                              3. pes 150
 • poplatek ze vstupného
 • poplatek z užívání veřejného prostranství