mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obec Brod nad Tichou. Více informací naleznete zde.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze webu

Obsah

 

 

                                           ROZPOČET OBCE BROD NAD TICHOU NA ROK 2010
      PŘÍJMY  
  položka paragraf    
231.10 1111   Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č. 390 000
231.10 1112   Daň z příjmů fyz. osob sam. výd. č. 32 000
231.10 1113   Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 34 000
231.10 1121   Daň z příjmů PO 450 000
231.10 1211   DPH 800 000
231.10 1333   Poplatky za uložení odpadů 20 000
231.10 1334   Odvod za odnětí půdy 2 200
231.10 1337   Poplatek za likvidaci kom. odpadu 115 000
231.10 1341   Poplatek ze psů 5 600
231.10 1344   Poplatek ze vstupného 1 000
231.10 1361   Správní poplatek – přihlášení k TP 500
231.10 1511   Daň z nemovitosti 228 000
      DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 078 300
         
231.10 2111 1031 Příjmy z lesa 35 000
231.10 2111 6171 Příjmy z poskyt. služeb- internet 5 000
231.10 2112 6171 Příjmy z prodeje zboží – pohledy, knihy 5 000
231.10 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 85 000
231.10 2139 3612 Nájemné z bytů 90 000
231.10 2111 3632 Příjmy z hrob. míst 5 000
231.10 2132 3639 Nájem KD 36 000
231.10 2141 6310 Příjmy z úroků KB 15 000
231.10 2324 3613 Náhrady – Vaněčková obchod 28 000
236.20 2141 6310 Příjmy z úroků ČSOB 2 000
236.20 2460   Splátky půjček od obv. FRB 80 000
236.20 4134   Převod z rozp. účtů do FRB 40 000
231.10 2139 3639 Pronájem rekl. ploch 10 000
      NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 436 000
         
231.10 3111 6171 Příjmy z prodeje pozemků 45 000
231.10 3112 3612 Příjmy z prodeje bytu -Vrátná 30 000
         
      KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 75 000
         
231.10 4112   NI dotace ze st. rozpočtu 79 200
      PŘIJATÉ DOTACE 79 200
         
         
      CELKEM PŘÍJMY 2 668 500
         
      VÝDAJE  
231.10 5139 1031 Materiál les 130 000
231.10 5193 2221 Dopravní obslužnost 9 320
231.10 5321 3113 Školné + obědy žáci 147 000
231.10 5171 2310 Oprava kanalizace, vodovodu 15 000
231.10 5194 3319 Dary ( děti, jubilanti) 32 000
231.10 5171 3329 Oprava a údržba kostel 5 000
231.10 5171 3613 Oprava bytů 5 000
231.10 5171 3631 Oprava veř. osvětlení ( dotace) 140 000
231.10 5155 3639 Pevná paliva KD 6 000
231.10 5171 3639 Oprava pohostinství + KD 40 000
231.10 5154 3631 EL. energie 115 000
231.10        
231.10 5169 3722 Směsný komunální odpad 200 000
231.10 5169 3723 Směsné nádoby – tříděný odpad 33 000
231.10        
231.10 5137 3745 DDHM – nákup nového zaříz. zeleň 15 000
231.10 5139 3745 nákup mat. zeleň 15 000
231.10 5171 3745 Údržba zeleně 80 000
231.10 5171 6171 Oprava has. přístrojů 4 000
231.10 5169 4351 Peč. služba 32 000
231.10        
231.10 5171 5512 Opravy a udrž. SDH 75 000
231.10        
231.10 5023 6112 Mzdy – zastupitelstvo 325 000
231.10 5032 6112 ZP zastupitelstvo 35 000
231.10        
231.10 5011 6171 Mzdy – zaměstnanci OÚ 170 000
231.10 5031 6171 SP zaměstnanci Oú org. 35 000
231.10 5032 6171 ZP zaměstnanci OÚ org. 15 000
231.10 5136 6171 Odborná literatura 4 000
231.10 5137 6171 DKP OÚ 20 000
231.10 5139 6171 Materiál OÚ – kanc potřeby 15 000
231.10 5141 3612 Úroky z úvěru 15 000
231.10 5151 6171 Vodné OÚ 3 000
231.10 5156 3745 PHM zeleň 13 000
231.10 5161 6171 Poštovné 3 500
231.10 5162 6171 Tel. poplatky + internet 30 000
231.10 5163 6310 Poplatky za ved. účtu ČSOB 6 000
231.10 5163 6320 Služby peň. ústavů – pojištění 18 100
231.10 5166 6171 Not. služby 5 000
231.10 5167 6171 Školení 8 000
231.10 5169 3319 Kultura – pouť 18 000
231.10 5169 6171 Služby OÚ aktualizace 22 000
231.10 5171 2212 Opravy silnice 45 004
231.10 5173 6171 Cestovné 25 000
231.10 5175 6171 Pohoštění OÚ 1 000
231.10 5192 6171 Členství Euroregion Egrensis 1 480
231.10 5229 6171 Členství – Svaz měst a obcí 2 700
231.10 5345 6330 Převod vlast. rozp. účtům FRB 40 000
231.10 5329 6171 Členství Lučina 2 330
231.10 5362 6171 Daň z převodu nemovitostí 2 000
236.20 5163 6171 Poplatky ČSOB 2 000
231.10 5901 6409 REZERVA  568 066
         
         
         
      CELKEM KAP. VÝDAJE  2 548 500
231.10 8124   Splátky úvěru 120 000
         
      Celkem financování   120 000
         
      VÝDAJE CELKEM 2 668 500