mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obec Brod nad Tichou. Více informací naleznete zde.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze webu

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2008
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
     (údaje jsou v tis.)
 
 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2008
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
2 360
2 359
2241
95
Třída 2 - Nedaňové příjmy
227
339
349
103
Třída 3 - Kapitálové příjmy
61
847
841
99
Třída 4 - Přijaté dotace
7
168
168
100
PŘÍJMY CELKEM
2 655
3 713
 3599
97
Třída 5 - Běžné výdaje
2 451
3 332
1 992
60
Třída 6 - Kapitálové výdaje
0
177
177
100
VÝDAJE CELKEM
2 451
3 509
2 169
62
Saldo: příjmy - výdaje
204
204
1 430
701
Třída 8 - financování
 
 
 
 
Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0
100
Splátky úvěrů
-204
-204
-204
100
Schodek
0
0
0
100
Prostředky minulých let
0
0
-1 226
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-204
-204
-1 430
701
Přebytek (-), ztráta (+)
0
0
0
0

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Markové (výkaz FIN 2-12).
 
K překročení plnění nedaňových příjmů o 3 % došlo z důvodu neplánovaného prodeje pozemku.
 
 
 
2) Stav fondu rozvoje bydlení
 
            Stav k 31.12.2008                                          Kč 225 848,39
 
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech a kladné úroky, výdajem jsou poplatky bance. V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná půjčka.
 
 
 
 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily celkem Kč 168 170,- rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce.
 

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
7 200,-
7 200,-
100 %
KÚ PK
-------
činnost SDH
4122
1 370,-
1 370,-
100 %
ÚP TC
13101
mzdy VVP
4116
129 600,-
129 600,-
100 %
KÚ PK
98193
volby 2008
4111
30 000,-
30 000,-
100 %

 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
 
Přezkoumání hospodaření vykonávali : Bc. Radka Sebránková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání od Krajského úřadu Plzeňského kraje a kontrolor paní Jiřina Lišková. Kontrola byla provedena dne 11.3.2009 jako jednorázové přezkoumání.
 
 
Při přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2008:                                          nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.),
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 ods. 4. písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
 
Byly zjištěny dle § 10 ods. 4 písm. b) následující ukazatele :
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                         3,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                              1,97 %
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku            7.16 %
 
 
 
Návrh usnesení:
 
 
            Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008. Dále schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni bez výhrad.
 
           
                  Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou přijímá tato opatření:
 
  • obec zažádá Krajský úřad v Plzni o dílčí přezkoumání hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled) za rok 2009
 
 
 
 
 
V Brodě nad Tichou, 20.5.2009
 
 
 
Vyvěšeno:__________________________
 
Sejmuto: ___________________________
 
Schváleno: _________________________
 

13. - 29. 11. 2018

Oznámení

Úřední deskaZobrazit více

12. - 22. 11. 2018

Upozornění-změna datumu schůze 2.jednání zastupitelstva obce

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 11. 2018

Usnesení zastupitelstva obce č./2018

Úřední deskaZobrazit více

7. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Otevírací doba v zimním období-pohostinství

Úřední deskaZobrazit více

2. 11. - 31. 12. 2018

Návrh rozpočtu SOČ na rok 2019

Úřední deskaZobrazit více