mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obec Brod nad Tichou. Více informací naleznete zde.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní verze

mobilní verze webu

Obsah

Závěrečný účet obce Brod nad Tichou za rok 2010
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
     (údaje jsou v tis.)
 
 

 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2010
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
2 078
2 225
2189
98
Třída 2 - Nedaňové příjmy
396
760
286
38
Třída 3 - Kapitálové příjmy
75
54
42
78
Třída 4 - Přijaté transfery
119
480
480
100
PŘÍJMY CELKEM
2 668
3 559
3 037
85
Třída 5 - Běžné výdaje
2 548
1 414
2 379
168
Třída 6 - Kapitálové výdaje
0
4 825
4 685
97
VÝDAJE CELKEM
2 548
6 239
7 065
113
Saldo: příjmy - výdaje
120
-2 680
-4 028
0
Třída 8 - financování
-120
2 680
4 028
0
Přijaté úvěry a půjčky
0
2 800
2 800
100
Splátky úvěrů
-120
-120
-50
100
Schodek
0
0
0
100
Prostředky minulých let
0
0
1 278
0
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-120
-2680
-4028
0
Přebytek (-), ztráta (+)
0
0
0
0

 
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě u paní Markové (výkaz FIN 2-12).
 
Přehled pořízeného majetku v roce 2010 :
Nákup PC včetně monitoru a tiskárny za 29 799,- Kč
Lednice BEKO za 4 215,- Kč
Volební paravan za 7 261,- Kč
Stůl na stolní tenis za 16 980,- Kč
Nástěnná vitrína za 7 990,- Kč
Veřejné osvětlení I. etapa za 382 094,- Kč
Eviduje se nedokončená stavba domu č.p. 96 v hodnotě 4.434.571 Kč
 
Přehled vyřazeného majetku v roce 2010 :
- prodej 1 pozemků, na základě kupní smlouvy v hodnotě 396,20 Kč.
- vyřazení PC včetně jehl. tiskárny - veřejný internet z roku 2001 v celkové hodnotě
 62 168,80 Kč z důvodu opotřebení
- vyřazení decimální váhy v hodnotě 1220 Kč z důvodu opotřebení
- vyřazení varné konvice z roku 2001 v hodnotě 950,- Kč z důvodu opotřebení
- vyřazení čerpadla z roku 1999 v hodnotě 2 137 z důvodu opotřebení
 
 
 
 
2) Stav fondu rozvoje bydlení
 
            Stav k 31.12.2010                                         Kč 74 940,10
 
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech a kladné úroky, výdajem jsou poplatky bance. V roce 2010 byly poskytnuty 3 půjčky z fondu rozvoje bydlení o
celkové výši : 130 000 Kč.
 
 
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem Kč 480 201,- rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace z úřadu práce v Tachově
sloužily na pokrytí mzdových nákladů 2 pracovníků veřejně prospěšných prací.
 

Poskytovatel
UZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
%
KÚ PK
-------
činnost místní správy
4112
79 800,-
79 800,-
100 %
KÚ PK
-------
dotace na pořízení VO
4222
200 000
200 000
100 %
ÚP TC
13101
mzdy VVP
4116
160 800,-
160 800,-
100 %
KÚ PK
98071
volby do PS ČR
4111
18 300
18 300
100 %
KÚ PK
98187
volby do zastupitelstev obcí
4111
20 000,-
20 000,-
100 %
KÚ PK
98005
SDL
4111
1 301
1 301
100 %

 
 
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
 
Přezkoumání hospodaření vykonávala : Libuše Křenková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání od Krajského úřadu Plzeňského kraje a kontrolor paní Dis. Eva Haasová. Kontrola byla provedena dne 9.5.2011 jako jednorázové přezkoumání.
 
 
Při přezkoumání hospodaření ÚC Brod nad Tichou za rok 2010:                                          nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.),
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 ods. 4. písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
 
Byly zjištěny dle § 10 ods. 4 písm. b) následující ukazatele :
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                         16,58 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                              13,94 %
c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku            26,65 %
 
 
 
Návrh usnesení:
 
 
            Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010. Dále schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni bez výhrad.
 
           
                  Zastupitelstvo obce Brod nad Tichou přijímá tato opatření:
 
  • obec zažádá Krajský úřad v Plzni o dílčí přezkoumání hospodaření obce a přípravu podkladů (metodický dohled) za rok 2011.
 
 
 
 
 
V Brodě nad Tichou, 20.5.2011
 
 
 
Vyvěšeno : 24.5.2011
 
Sejmuto: ___________________________
 
Schváleno: _________________________
 
 

13. - 29. 11. 2018

Oznámení

Úřední deskaZobrazit více

12. - 22. 11. 2018

Upozornění-změna datumu schůze 2.jednání zastupitelstva obce

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 11. 2018

Usnesení zastupitelstva obce č./2018

Úřední deskaZobrazit více

7. 11. 2018 - 31. 3. 2019

Otevírací doba v zimním období-pohostinství

Úřední deskaZobrazit více

2. 11. - 31. 12. 2018

Návrh rozpočtu SOČ na rok 2019

Úřední deskaZobrazit více